Stavební firma Radovan kuba - Kubastav Stavební firma Kubas, s.r.o. Stavební firma Kubaso, s.r.o.

Architektura

Ing. Arch.Roman Kuba

Ing. Arch.Roman Kuba (nar. 25.2.1963)

Je pokračovatelem rodinné tradice architektů. Od samého počátku své práce je označován jako výjimečná, silná a vitální osobnost, plánovitě tvoří přísně racionalistickou koncepci staveb a zaměřuje se na organickou architekturu, inspirovanou přírodou, kterou bere jako model dokonalé struktury, souladu a krásy.

V mnoha rekonstruovaných i nově budovaných bankovních pobočkách, administrativních budovách a rodinných domech pracuje s obloukem, zakřivením kontur, pravidelnými i nepravidelnými křivkami, častý mnohostěnný půdorys budov pochází z přírodní krystalické struktury.

Syntézou těchto organických postupů vytváří neopakovatelnou, silně emocionální krásu budov. Interiéry, které nesou rukopis Romana Kuby jsou pečlivě stylizovány do posledního detailu - počínaje osvětlením a konče patkami nohou stolů. Jeho spolupráce s umělci v oblasti designu ovlivňuje výběr i těch nejmenších detailů, které v konečném důsledku vyzdvihnou celkový dojem na velmi vysokou úroveň.