Stavební firma Radovan kuba - Kubastav Stavební firma Kubas, s.r.o. Stavební firma Kubaso, s.r.o.

Jakost

Řízení společnosti a veškerá činnost probíhá v souladu s pravidly normy ČSN EN ISO 9001:2009. Společnost má zpracovanou příslušnou příručku kvality a vnitropodnikové směrnice v souladu s uvedenou normou.

Zvláštní důraz je kladen na osvojování si integrovaného systému řízení kvality, a to všemi pracovníky po všech liniích řízení.

K 30.11.2009 vypracovala společnost KUBASO s.r.o. Příručku integrovaného systému, která odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2009. Systém managementu je uplatňován od vzniku společnosti.

Vymezení systému:
V systému kvality ve znění certifikátu jsou zahrnuty následující předměty podnikání: - provádění staveb, jejich změn, a odstraňování.

Certifikace ISO 9001:2009

Certifikace ISO 9001:2009 Certifikace ISO 9001:2009 rok 2014

Certifikace APC

Certifikace APC 2016 Certifikace APC 2015 Certifikace APC 2014 Certifikace APC 2013 Certifikace APC 2012

Schiedel školení

Schiedel školení 2014 Schiedel školení 2010

Osvědčení Wienerberger, broušené cihly

Osvědčení Wienerberger, broušené cihly Osvědčení Wienerberger, broušené cihly Osvědčení Wienerberger, broušené cihly

Osvědčení Weber

Osvědčení Weber

Národní soustava kvalifikací v praxi 2015

Národní soustava kvalifikací v praxi 2015