Stavební firma Radovan kuba - Kubastav Stavební firma Kubas, s.r.o. Stavební firma Kubaso, s.r.o.

Základní údaje

KUBASO s.r.o.
IČO: 28326083
DIČ: CZ28326083
Sídlo: Brno, Řečkovice, Maříkova 1969/7, 62100
Obchodní rejstřík: KOS BRNO, oddíl C, VL. 61470

Zakládací dokumenty

Registrace DPH KUBASO s.r.o. živnostenský rejstřík KUBASO s.r.o. výpis z obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně KUBASO s.r.o. Živnostenský list doprava KUBASO s.r.o. Koncesní listina doprava KUBASO s.r.o.

Certifikát ISO 9001-2009

ISO 9001-2009 pro obor stavebnictví

Ochranná známka

Ochranná známka

Osvědčení o autorizaci ČKAIT

Osvědčení o autorizaci ČKAIT Osvědčení o autorizaci ČKAIT