Stavební firma Radovan kuba - Kubastav Stavební firma Kubas, s.r.o. Stavební firma Kubaso, s.r.o.

Rekonstrukce koupelen a bytových jader

 • Bourací práce s uložením odpadu
  • provedení bouracích prací dle statiky budovy s uložením odpadu dle požadavku investora s citlivým řešením na nový stav
 • Zařizovací předměty
 • Obklady, dlažby s návrhem jednotlivých pohledů
  • precizní a citlivý přístup k potřebám a přáním zákazníka o dokonalý vzhled a funkčnost nové koupelny
  • vizuální prostorové náhledy

Rekonstrukce fasád

 • Lešenové systémy
  • komplexní program trubkového lešení
  • využití lešení Haki, Sprint
  • pojízdné plošiny
 • Omítky
  • správná volba materiálů, barvy a dlouholetá funkčnost nové fasády
  • dlouholetá praxe s opravami vnějších povrchů a jejich životností
 • Výplně otvorů
  • dodávka a montáž oken, dveří, výkladů, sekčních vrat, výklopných vrat, automatických posuvných dveří s volbou materiálu výplní dle přání investora
 • Klempířské práce
  • vhodná volba klempířských materiálů – svislé odpadní svody dešťové vody, parapety, závětrné lišty, oplechování říms a jiné
  • dodávka a montáž měděných, titan-zinkových, zinkových a poplastěných plechových prvků klempířských prací

Rekonstrukce staveb

 • Renovace bytových jednotek
  • veškeré úpravy konstrukcí včetně ZTI rozvodů, ústředního topení a plynu
  • opravy, výměny všech povrchů dle přání investora
  • zajištění krátkých termínů realizace díla
  • hospodárné a efektivní diferencování prvků prostřednictvím nejmodernějších metod
 • Renovace ZTI rozvodů
 • Renovace kotelen
 • Elektro rozvody
 • Renovace rodinných domů
  • komplexní program pro veškeré rekonstrukce prvků domu dle přání zákazníka
  • šetrný způsob rekonstrukcí s ohledem k životnímu prostředí